افزایش شیرمادرباریحان

نوشته شده توسط سپیده جون

* برگ ریحان یک منبع غنی ازآنتی اکسیدان هاست.* برگ ریحان اثرآرام بخشی دارد یکی ازموادغذایی مهم برای دوران شیردهی مادران است.* مصرف برگ ریحان باعث افزایش سطح ایمنی بدن مادروکودک میشود.* چند برگ ریحان رادرچای خودبریزیدویاآن رادرآب داغ ریخته و صبح ها به صورت ناشتااستفاده کنید….

درج دیدگاه

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید