بارداری

🌸❤️🌸❤️🌸❤️🌸
#بارداری #حرکت_جنین🍃

­🤰اگر جنین حرکت نمی کند👇

✅مدت خواب جنین حداکثر 75 دقیقه است و اگر بیش از 2 ساعت حرکت نکرد، مادر باید مساله را بررسی کند. اگر احساس کرد، جنینش 2 تا 3 ساعت است حرکت نمی کند، بهتر است کمی غذای انرژی زا مصرف کند و در حالت آرامش به پهلو یا پشت بخوابد، دستش را بر شکم بگذارد و با توجه کامل به جنین، حرکات او را بشمارد.

❓چطور حرکات را بشماریم👇

✅بهتر است کمی غذا بخورید و به پهلو بخوابید یا در حالتی راحت، دراز بکشید یا بخوابید. سپس طی 60 دقیقه تمام حرکات کوچک و بزرگ جنین را ثبت کنید. در مورد تناوب این حرکات اتفاق نظری وجود ندارد، اما 10 حرکت طی دو ساعت، مطلوب ترین تناوب توصیه شده 🌸🍃🍃

درج دیدگاه

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید