بی بی چک کاذب

نوشته شده توسط سپیده جون

گاهی اوقات بارداری درکار نیست اما بی بی چک مثبت میشود.ممکن است یکی ازمواردزیروجودداشته باشد….
* اخیرا زایمان یاسقط داشتید.
* اخیرادارویی مثل آمپولHCG،قرص کلردیازپوکساید،شربت پرومتازین ومتادون استفاده کرده اید.
* مشکلات ادراری دارید(مثل دفع پروتئین درادرارو….).
* کیست داریدچون برخی کیستهاهورمونHCGترشح میکنند.
* بی بی چک تون غیراستانداردوبادرصدخطای بالا بوده است.

درج دیدگاه

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید