حجاب زهرایی

نوشته شده توسط زینب

چادری بودنـت را مســخره میــکنند؟

چه کسانی؟
کسـانی که خودشـون را عروســک دیگران کرده اند؟😒 این را بـدان ☝️☝️👌👌

شهید رستمــی به من و تو اینـگونه خطاب کرد🗣
به پهلـوی شکســـته فاطـمه زهـــرا(س) قسـمتـان میـدهم
که حـجاب را،حـجاب را،حجـاب را، رعایـت کنید. 🙏

حال تو به من بـگو 😳
حرف های انـها که بـرای خود ارزشـــے قائل نیستـند
برایـت مهم تر اسـت یا حـرف شهـیدی که به خاطـر
حفظ حجاب تـو را به مادرمان زهــرا(س)
قسم داده است…؟؟؟

درج دیدگاه

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید