نکاتی درموردقندخون در بارداری

نوشته شده توسط سپیده جون

* قند خون رابایدیکباردراولین ویزیت ویکباردرهفته ۲۴تا۲۸درخون خانمهای باردارآزمایش شود.* مقدارقندخون درابتدای بارداری درحد۹۲طبیعی است.* وبیشتراز۹۲-۱۲۵ درآستانه دیابت قراردارند.* وبیشتراز۱۲۵باشدبایددوباره آزمایش تکرار شود.* اگردرآزمایش مجددبیشتراز۱۲۵باشدتشخیص دیابت قطعی است….

درج دیدگاه

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید