پوشیدن شلوارجین تنگ وعفونت قارچی واژن

نوشته شده توسط سپیده جون

بسیاری اززنان عادت به پوشیدن شلوارهای تنگ دارند.این عادت غلط التهاب و عفونت قارچی واژن راتشدیدمیکند.شلوارجین تنگ از رسیدن جریان هوا به واژن جلوگیری میکندوباعث افزایش دماورطوبت اندام تناسلی میشود،درنتیجه شرایط برای رشدقارچ مناسب میشود.* برای جلوگیری از پیشرفت عفونت قارچی واژن،بایدازشلوارهای شل تراستفاده کنید( حداقل درطول دوره درمان عفونت قارچی واژن).

درج دیدگاه

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید