یه متن قشنگ

🌺 این متن قشنگه بخونید …

♥️ وقتے یڪیو دوست دارے …
اشڪشو در نیار …
با اشڪاش از چشماش میوفتے …

♥️ ازش فاصله نگیر …
اگه سرد شه دیگه درست نمیشه …

♥️ باهاش قهر نڪن …
بی تو بودن رو یاد میگیره …

♥️ تهدیدش نڪن …
دعواش نڪن …
میره پشته یڪے دیگه قایم میشه !
اون آدم پناهش میشه …!!

♥️ اگه دوستش دارے …
همونجوری ڪه هست دوستش داشته باش ،
سعے نڪن عوضش ڪنی!!

♥️ اگه دوستش دارے …
اشتباهاتشو به روش نیار … آدم جایز و الخطاست…!!

♥️ بذار یاد بگیره دنیاش و زندگیش تویے !؟؟
نذار بره جاے دیگه ازدست تو گریه ڪنه اون موقعست ڪه دیگه تو ، توے قلبش جایے ندارے .

1 دیدگاه

درج دیدگاه

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید