دوتاشغل مهم

دو تا شغل رو میشناسم که:

نه تعطیلی داره
نه مرخصی
نه بازنشستگی
نه اضافه حقوق
نه پاداش
هنوز به رسمیت شناخته نشده
کارفرماها همیشه ازشون ناراضین
میگن مگه چه کار میکنی؟
فقط وقتی دیگه ازت کار نمیکشن که از کار افتاده باشی!
می دونی چه شغلایی؟

مادری و خانه داری❣
به افتخار تمام مادرها

درج دیدگاه

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید