بزرگترین نژاد‌های سگ

نوشته شده توسط مامانا پلاس

برترین ها: اگر به این حیوان باهوش و وفادار علاقمندید می‌توانید با بزرگترین نژاد‌های آن در این مطلب آشنا شوید.

گریت دین (Great Dane)

بزرگترین نژاد‌های سگ

قد: ۷۶-۸۶ سانتیمتر

ماستیف

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: بیش از ۷۶ سانتیمتر
وزن: ۷۲.۵ تا ۱۰۴ کیلوگرم

نیپلین ماستیف

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۶۶ تا ۷۸.۷ سانتیمتر
وزن: ۵۹ تا ۶۸ کیلوگرم

بول ماستیف

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۲۵-۲۸ سانتیمتر
وزن: ۵۰ تا ۵۹ کیلوگرم

نیوفاندلند

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۶۶ تا ۷۱ سانتیمتر
وزن: ۵۹ تا ۶۸ کیلوگرم

داگو بورداکس (Dogue de Bordeaux)

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۵۸.۴ تا ۶۸.۵ سانتیمتر
وزن: یش از ۴۹.۸ کیلوگرم

کین کورسو (Cane Corso)

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۶۳.۵ تا ۶۸.۵ سانتیمتر
وزن: ۴۴.۹ تا ۴۹.۸ کیلوگرم

گریت پیرنیز (Great Pyrenees)

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۶۸.۵ تا ۸۱.۲ سانتیمتر
وزن: بیش از ۴۵.۳ کیلوگرم

سگ کوهستانی برنس

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۶۳.۵ تا ۷۱ سانتیمتر
وزن: ۳۹ تا ۴۹.۸ کیلوگرم

ماستیف تبتی

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۶۶ تا ۷۶.۲ سانتیمتر
وزن: ۴۵.۳ تا ۷۲.۵ کیلوگرم

تریر سیاه روسی

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۶۸.۵ تا ۷۶.۲ سانتیمتر
وزن: ۳۶.۲ تا ۵۸.۹ کیلوگرم


لئون برگر

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۷۱.۱ سانتیمتر
وزن: ۴۹.۸ تا ۷۷.۱ کیلوگرم

تازی ایرلندی

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: حداثل ۸۱.۲ سانتیمتر
وزن: ۵۴.۴ کیلوگرم

دیرهاند اسکاتلندی

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد ۷۶.۲ تا ۸۱.۲ سانتیمتر
وزن: ۳۸.۵ تا ۴۹.۸ کیلوگرم

شپرد قفقازی

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۶۳.۵ تا ۷۶.۲ سانتیمتر
وزن: ۳۶.۲ تا ۸۱.۶ کیلوگرم

کمندور

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۷۱.۱ تا ۷۶.۲ سانتیمتر
وزن: ۴۹.۸ تا ۵۹.۸ کیلوگرم

سنت برنارد

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۶۸.۵ تا ۸۸.۹ سانتیمتر
وزن: ۶۳.۹ تا ۱۱۹.۷ کیلوگرم

لندسیر

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۷۱.۱ تا ۸۰ سانتیمتر
وزن: ۵۹ تا ۶۸ کیلوگرم

کووزا

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۷۰ تا ۷۶ سانتیمتر
وزن ک. ۴۴.۹ تا ۵۲ کیلوگرم

شپرد آناتولی

بزرگترین نژاد‌های سگ
قد: ۷۴ تا ۸۱ سانتیمتر
وزن: ۵۰ تا ۶۵ کیلوگرم

منبع : برترینها

درج دیدگاه

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید