رودخانه‌هایی که یکدیگر را قطع می‌کند اما مخلوط نمی‌شود

نوشته شده توسط مامانا پلاس

برترین ها: در حومه شهر لهستانی واگروویک، دو رودخانه ولنا و نیلبا با زاویه قائمه یکدیگر را قطع می‌کند و تقریبا غیرممکن است، اما آب دو رودخانه بدون اینکه مخلوط شوند مسیر خودشان را ادامه می‌دهند. دو رودخانه به هم متصل می‌شوند، آبشان شروع به یک حرکت گردابی می‌کند و سپس به جریانشان در بسترهای جداگانه ادامه می‌دهند. تحقیقات نشان می‌دهد که تنها ۱۰ % از آب دو رودخانه در محل تقاطع ترکیب می‌شود. بعد از آنالیز آب دو رودخانه مشخص شد آن‌ها قبل از تقاطع تفاوت هایی دارند و این تفاوت‌ها حتی بعد از تقاطع نیز به همان شکل ثابت مانده است.
 
واگروویک در یک منطقه غنی از نظر محتوای هیدرولوژیکی قرار دارد. رودخانه ولنا برجسته‌ترین عنصر این شکبکه هیدروگرافی است. در قرن نوزدهم شهر تصمیم گرفت آب ولنا را برای اهداف آبیاری تعدیل کند. یکی از اولویت‌ها این بود که خروج سریع آب اضافی را تضمین کند. از لحاظ فنی، تنظیم رودخانه شامل صاف کردن و کوتاه کردن مسیر آن، برطرف کردن موانع طبیعی و مصنوعی در سر راه آن و تغییر مکان دهانه آن می‌باشد. یکی از نتایج مهندسی آب تغییر مکان دهانه نیلبا به جایی بود که ولنا به دو بازوی شمالی و جنوبی تقسیم می‌شد. هدف از این کار ایجاد یک تقاطع آب بود که جریان دو رودخانه را به وسیله یک سد بتن مسلح هدایت می‌کرد. تغییر مکان دهانه نیلبا به ولنا توسط یکی از شرکت‌های آب انجام شد و پدیده‌ای منحصربفرد در سراسر اروپاست.
 
رودخانه‌هایی که یکدیگر را قطع می‌کند اما آبشان ترکیب نمی‌شود 
 
رودخانه‌هایی که یکدیگر را قطع می‌کند اما آبشان ترکیب نمی‌شود 
 
رودخانه‌هایی که یکدیگر را قطع می‌کند اما آبشان ترکیب نمی‌شود 
 
رودخانه‌هایی که یکدیگر را قطع می‌کند اما آبشان ترکیب نمی‌شود 
 
رودخانه‌هایی که یکدیگر را قطع می‌کند اما آبشان ترکیب نمی‌شود 

منبع : برترینها

درج دیدگاه

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید