چیزهایی که نمی‌توانید از فکر کردن درباره آن دست بردارید

نوشته شده توسط مامانا پلاس

برترین‌ها: برخی موضوعات هستند که هیچوقت درباره‌شان فکر نمی‌کنیم، اما آنقدر جالب هستند که اگر از ذهنمان عبور کنند نمی‌توانیم درباره شان فکر نکنیم. مثل:

ما که صدای دایناسور‌ها را نشنیده ایم. شاید اصلا غرش نمی‌کردند و درست مثل بستگان دورشان، مرغ‌ها قدقد می‌کردند

چیزهایی که نمی‌توانید از فکر کردن دریاه آن دست بردارید
گروهی از دانشمندان که در زمینه مغز و اعصاب تحقیق و مطالعه می‌کنند، فقط یک گروه مغز هستند که مغز‌های دیگر را بررسی می‌کنند.
چیزهایی که نمی‌توانید از فکر کردن دریاه آن دست بردارید
فکر کنید شاید اکسیژن یک گاز سمی باشد که ۸۰-۱۰۰ میلیون سال طول می‌کشد روی انسان تاثیر بگذارد.
چیزهایی که نمی‌توانید از فکر کردن دریاه آن دست بردارید
یک میلیون مورچه می‌توانند شما را بلند کنند، اما شما نمی‌توانید یک میلیون مورچه را بلند کنید.
چیزهایی که نمی‌توانید از فکر کردن دریاه آن دست بردارید
شما نمی‌دانید واقعا چه شکلی هستید، چون همیشه فقط بازتاب و عکس خودتان را دیده اید
چیزهایی که نمی‌توانید از فکر کردن دریاه آن دست بردارید
برای اینکه خوابتان ببرد، مجبورید وانمود کنید خواب هستید
چیزهایی که نمی‌توانید از فکر کردن دریاه آن دست بردارید
وقتی چشمانتان را می‌بندید در واقع پشت پلک‌هایتان را نگاه می‎‌کنید
چیزهایی که نمی‌توانید از فکر کردن دریاه آن دست بردارید
چطور قبل از اینکه یاد بگیرید صحبت کنید می‌توانستید افکارتان را سازماندهی کنید؟
چیزهایی که نمی‌توانید از فکر کردن دریاه آن دست بردارید
وقتی در مورد نفس کشیدن فکر می‌کنید، ناگهان تبدیل به عملی می‌شود که باید آگاهانه انجام شود
چیزهایی که نمی‌توانید از فکر کردن دریاه آن دست بردارید
اعداد از یک جا شروع می‌شوند، اما تمام نمی‌شوند
چیزهایی که نمی‌توانید از فکر کردن دریاه آن دست بردارید
و اینکه هیچ وقت به اندازه همین لحظه به مرگ نزدیک نبوده اید.
چیزهایی که نمی‌توانید از فکر کردن دریاه آن دست بردارید

منبع : برترینها

درج دیدگاه

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید